خانم فروغی

2 سال قبل
718
سابقه کار مدرس ریاضی، فیزیک و شیمی. 5 سال سابقه تدریس. کارشناس مهندسی خاک. کارشناس ارشد فیزیک.
تحصیلات کارشناسی ارشد
تلفن تماس 09398816172
دسته بندی تدریس خصوصی - ریاضی و فیزیک
مدل برگزاری حضوری,خصوصی
نوع دوره تخصصی
توضیحات تدریس ریاضی7 الی 11. تدریس فیزیک 10 و 11. تدریس شیمی 10 و 11
وبسایت:
آدرس:
نظرات شما:
نقاط قوت :
نقاط ضعف :