آقای میر قاسمی

2 سال قبل
608
سابقه کار مدرس دروس علوم تجربی، زیست، علوم پایه پزشکی و زبان انگلیسی. کارشناس ارشد پیراپزشکی. 5 سال سابقه تدریس. 3 سال سابقه مشاوره تحصیلی. مشاوره تحصیلی خارج از کشور. مشاوره نویسندگی. عضو دانش بنیان اطلس. دارای 31 گواهینامه علمی پزشکی، ورزشی، نویسندگی. نویسن
تحصیلات کارشناسی ارشد
تلفن تماس 09101755627
دسته بندی تدریس خصوصی - زیست و شیمی
مدل برگزاری حضوری,خصوصی,نیمه خصوصی
نوع دوره تخصصی
توضیحات تدریس علوم تجربی و زبان انگلیسی پایه 7 الی 9. تدریس زیست شناسی پایه 10 الی 12. تدریس دروس علوم پایه پزشکی و زیست شناسی.( باکتری شناسی.قارچ شناسی.انگل شناسی.ایمونولوژی. هماتولوژی. ویروس شناسی. فارماکولوژی)
وبسایت:
آدرس:
نظرات شما:
نقاط قوت :
نقاط ضعف :